Committees
CONGRESS CHAIRS
Maarten Van Dyck & Albrecht Heeffer.

PROGRAM COMMITTEE
Albrecht Heeffer, Marco Panza, Chikara Sasaki, Maarten van Dyck, Erik Weber.